Frakt & Leverans


Fraktkostnad

Fraktkostnaden visas i kassan och beräknas enligt vald speditörs gällande prislista


Leverans

Vi skickar vanligtvis 1-3 arbetsdagar efter eventuell förskottsbetalning erhållits.

Artiklar som kräver bearbetning, kapning eller dylikt tar ytterligare 1-3 dagar

För beställningsvaror gäller leveranstiden som står på respektive artikelsida, ibland kan leveranstiden även vara längre, tex vid Jul eller högtider som infaller i landet artiklarna skickas från. Kontakta oss för mer info.

Eventuell semesterinformation visas på första sidan på www.jbcnc.se.

Köpvillkor


Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 


Beställning

Beställningar sker via Internet via butik eller email Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

Beställning inom EU kräver (förutom förskottsbetalning) godkänt VAT-nummer.
VAT-nummer följer varan, så beställning som görs av svenskt momsregistrerat företag till utlandet ska ange VAT-nummer för mottagande företag.

Förpackning

Varor förpackas i för ändamålet lämpligt emballage för försändelse via post. Större kvantiteter av samma vara samförpackas, om inte annat är överrenskommet. 


Leveranser

Leveranser skickas vanligtvis 1-3 dagar efter eventuell förskottsbetalning erhållits

Artiklar som kräver bearbetning, kapning eller dylikt samt aluminiumprofiler är leveranstiden 3-6 dagar Alla varor skickas från JB CNC & Linear Components i Hedenstorp-Gislaved 


Priser

Om priser ska visas med eller utan moms väljs i längst upp i mitten

Rabatt dras av i kassan och rabattnivån räknas från din totala ordersumma ex moms under 12 mån 

Rabattnivåer: 1000kr 5%, 2500kr 7%, 5000kr 10%, 10000kr 15% 

Undantag: Program från Vectric omfattas inte av vår rabatt-stege


Betalning

Följande betalningsalternativ finns tillgängliga:

Faktura via SveaWebPay

Delbetalning via Sveawebpay

Kortbetalning (eller Paypalkonto) via Paypal

Swish

Förskottsbetalning till BankGiro

Faktura 30 dagar (endast svenska företag)

Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Varorna förblir säljarens egendom tills full likvid erhållits.


Villkor för faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Bank AB (publ). För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av JB CNC överlåtna till Svea Bank AB (publ). Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. 

Villkor för Delbetalning

Genom vårt samarbete med Svea Bank AB (publ) kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information. Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %. Allmänna villkor Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

Allmänna villkor 
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. 

Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. 

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. 

Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Ej uthämtad försändelse debiteras med 200 kr för att täcka våra hanterings- och fraktkostnader.

Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. 

Reklamationer / Garanti

Om inget annat anges eller avtalas gäller 1års garanti på alla produkter du köper från oss.
Returer skickas tillbaka via DHL servicepoint retur med fraktsedel som vi tillhandahåller eller att via DHL paket.
Det ingår ej att vi kommer till er på plats och lagar felet om inte sådant avtalats.

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. 

Ersättning vid fel.

JB CNC lämnar ingen ekonomisk ersättning för eventuella kostnader som kan uppstå för kunden vid försenad eller felaktig leverans om sådant ej avtalats om i förväg. 
Ev returer och ersättningsprodukter skickas och tas tillbaka via ordinarie fraktsätt, ej express, budbil eller liknande.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. 

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium. 

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe. 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.